Som medlem i Båtlaget får du

Möjlighet att föra fram synpunkter i syfte att påverka din hamn
Båtsamverkan
Medlemskap i Svenska Båtunionen SBU
Tidningen Båtliv
Möjlighet att deltaga i Sjösäkerhetsutbildningar
Båtlagets kalender

Tidningen Roderbladet

Som medlem i Båtlaget får du alla fyra nummer av tidingen under året.

Säker hamn

En av Båtlagets viktigaste uppgifter är att företräda båtägarna i dialogen med Grefab, särskild vikt lägger vi på att hamnen ska vara så säker som möjligt.

Uppdaterad 2024-04-08