Aktuellt.


 • Fortlöpande  information från Båtlaget hittar du på vår Facebook-sida. 
 • På Facebook har vi också öppnat en diskussionssida som endast är tillgänglig för Båtlagets medlemmarBåtlagets verksamhetsområden

 • Företräder båtägarna i enlighet med Grefabs ägardirektiv
 • Granskar kritiskt och konstruktivt Grefabs verksamhet, kostnadsutveckling och investeringsplaner.
 • Publicerar hemsida med information om vår hamn, medlemskap och verksamhet
 • Samordnar båtsamverkan inom Torslanda lagun område
 • Erbjuder genom medlemskap i Svenska Båtunionen SBU tillgång till utbildning i tex sjösäkerhet, brandbekämpning mm.
 • Företräder båtägarna vid verksamheter i och i närheten av Torslanda Lagun, exempelvis utbyggnader av naturskyddsområde, hamnutbyggnader etc.
 • Förmedlar kurser som genomförs av de andra Grefabhamnarna.

Mötesverksamhet

 • Årsmöte genomförs normalt i början av november
 • Styrelsemöte genomförs 6 - 8 gånger per år
 • Ordförandemöten med Grefab genomförs 1-2 gånger per år

 • Samordningsmöte med Grefabs hamnchef genomförs 1-2 gånger per år
 • Samordningsmöten med övriga ordförande i Grefabs hamnföreningar genomförs 1-2 gånger per år

Historik

Båtlaget grundades den 8 februari 1996 .....