Styrelse vald vid årsmöte 2020-11-19

Styrelsen genomför normalt 6-8 styrelsemöten per år.