Styrelse vald vid årsmöte 2022-11-17

Styrelsen genomför normalt 4-5 styrelsemöten per år.