Svenska Båtunionen SBU

Som medlem i Båtlaget blir du också medlem i svenska Båtunion SBU.
SBU har bland annat nedanstående verksamhetsområden:
Ger ut tidiningen Båtliv
Arrangerar ett antal sjösäkerhetsutbildningar
Ger ut nformationsmaterial om svenskt båtliv
utbildar funktionärer
Tar fram medlemsförmåner
Bildar opinion
Bevakar beslutsprocesser
Påverkar beslutsfattare

Kommande SBU / VBF utbildningar

Tidningen Båtliv ges ut varannan månad och innehåller en hel del information om hur båtlivet utvecklas i Sverige. Intressanta artiklar om nya och gamla båtar samt en hel del "båtjuridik"