BESTÄLLNING AV FÖRENINGSVIMPEL

Specifikation

Föreningens vimpel finns i två storlekar:
Liten vimpel (motorbåt) 350 x 200 mm
Större vimpel (segelbåt) 330 x 325 mm
Pris är 100 kr/st
Betala på plusgiro 27 73 80 -2

Leverans av vimpeln sker efter överenskommelse snarast efter att vimpeln betalats.

Beställning av vimpel