Båtlagets GDPR organisation

Styrelsen isin helhet utgör Båtlagets GDPR-organisation
Registrering av medlemmar i Båtlaget sker i SBU databasverktyg BAS-K som är kopplat till BAS- F och BAS-C
BAS-K nyttjas för registrering, avregistrering, fakturering, aviseringar, betalning av medlemsavgifter
Uppgifter som registreras är namn, adress, telefonnummer, E-postadress, bryggplats, båttyp, båtnamn